LỄ KÝ KẾT HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC GIỮA HỌC VIỆN NGHỆ THUẬT THỊ GIÁC ĐƯƠNG ĐẠI VIỆT NAM (VCVAA) VÀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGHỆ THUẬT LONDON (UAL)

Với sứ mệnh giúp thế hệ trẻ Việt Nam có cơ hội được tiếp cận, học hỏi và trải nghiệm chương trình giáo dục nghệ thuật thị giác chuyên sâu, đạt tiêu chuẩn quốc tế; VCVAA vinh dự trở thành học viện đầu tiên tại Việt Nam hợp tác chính thức cùng Đại học Nghệ thuật London (UAL), trường đại học chuyên ngành nghệ thuật và thiết kế lớn nhất ở Châu Âu.
Lễ ký kết hợp tác sẽ được diễn ra vào ngày 16/11/2022, đánh dấu mối quan hệ hợp tác bền vững cùng nhau phát triển chất lượng giáo dục nghệ thuật tại Việt Nam giữa VCVAA và Đại học Nghệ thuật London (UAL). Các chương trình học tập ngắn hạn UAL (UALSC) sẽ được tích hợp vào giáo trình học tập trong chương trình giáo dục nghệ thuật thị giác của VCVAA theo sự dẫn dắt của giáo viên UALSC cùng các chứng nhận đạt chuẩn quốc tế cho học viên sau khi hoàn thành chương trình học tập.
VCVAA tin rằng đây sẽ là bước đệm để nâng cao chất lượng giáo dục nghệ thuật thị giác tại Việt Nam, từ đó ươm mầm và đưa tài năng nghệ thuật Việt Nam tỏa sáng trên toàn thế giới.

Bài viết liên quan

Fill out my online form.

Sắp ra mắt