CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Đăng ký

LỚP HỌC TRẢI NGHIỆM

Chương trình lagship

Chương trình đa dạng

CHƯƠNG TRÌNH
TẠI FLAGSHIP
Với giáo trình tiêu chuẩn quốc tế, kết hợp với các bài học tôn vinh văn hóa và giá trị dân tộc, tại VCVAA, các học viên sẽ được tiếp xúc với một môi trường đa dạng, đầy hứng khởi và mở ra nhiều cơ hội tương tác, nơi các em có thể gắn kết với bạn bè, giáo viên, và cộng đồng.

Chương trình đa dạng

Chương trình
Flagship
Với giáo trình tiêu chuẩn quốc tế, kết hợp với các bài học tôn vinh văn hóa và giá trị dân tộc, tại VCVAA, các học viên sẽ được tiếp xúc với một môi trường đa dạng, đầy hứng khởi và mở ra nhiều cơ hội tương tác, nơi các em có thể gắn kết với bạn bè, giáo viên, và cộng đồng.

Chương trình tại Trường học

Lộ trình chuyên sâu

Chương trình tại Trường học

VCVAA cung cấp toàn bộ chương trình học đạt chuẩn quốc tế với 4 cấp độ được nghiên cứu và hình thành dựa trên nhu cầu phát triển tư duy sáng tạo của học viên.

Lộ trình chuyên sâu

CHƯƠNG TRÌNH
TẠI TRƯỜNG HỌC

VCVAA cung cấp toàn bộ chương trình học đạt chuẩn quốc tế với 4 cấp độ được nghiên cứu và hình thành dựa trên nhu cầu phát triển tư duy sáng tạo của học viên.

Fill out my online form.

Sắp ra mắt