UALSC x VCVAA TEACHERS TRAINING

Với vai trò là đối tác độc quyền của Đại học Nghệ thuật London – chương trình đào tạo ngắn hạn (UALSC) trong tổ chức các cuộc thi và cấp chứng nhận UAL Graded Awards tại Việt Nam, Học viện Nghệ thuật Thị giác Đương đại Việt Nam (VCVAA) đã tổ chức một buổi đào tạo đặc biệt dành riêng cho đội ngũ giáo viên. Buổi đào tạo đã diễn ra với sự tham gia của đại diện của UAL, thầy Matthew Moseley, Giám khảo chính cho Môn Nghệ Thuật & Thiết Kế cấp độ 3 và các khóa học ngắn hạn, nhằm mục đích chia sẻ thông tin và kiến thức cần thiết để hiểu rõ và triển khai hiệu quả các quy trình liên quan đến tổ chức các cuộc thi và cấp chứng nhận UAL Graded Awards.

Buổi đào tạo không chỉ là cơ hội để đội ngũ giảng viên của VCVAA hiểu rõ và nắm vững các thông tin cơ bản và quan trọng liên quan đến quy trình tổ chức, các hạng mục thi, yêu cầu bài thi đối với thí sinh, tiêu chí đánh giá và phương pháp chấm điểm dựa trên các bảng điểm đánh giá (Grading Grids). Đồng thời, buổi đào tạo cũng là dịp để VCVAA cùng đại diện của UAL kết nối và thảo luận để đạt được sự đồng thuận trong việc thực hiện các quy trình liên quan đến tổ chức thi và cấp chứng nhận UAL Graded Awards tại VCVAA.

 

Bài viết liên quan

Fill out my online form.

Sắp ra mắt