Study program

Nhiếp ảnh​

Giới thiệu chung

 • Chương trình được thiết kế nhằm cung cấp một lộ trình học thú vị và sáng tạo về Nhiếp ảnh nhằm khơi mở cho học viên xây dựng nền tảng về nghệ thuật của bản thân thông qua ngôn ngữ của hình ảnh.   
 • Trọng tâm của phương pháp trong chương trình Nhiếp ảnh với mục đích cung cấp cho học viên các kỹ năng nền tảng vững chắc, sự thấu hiểu về nhiếp ảnh là phương tiện truyền thông và nhận thức về Nhiếp ảnh là một môn học nghệ thuật có quy chuẩn riêng biệt.

Chi tiết chương trình

img-art-10

Nội dung chương trình

 • Các phương pháp và kỹ thuật kể chuyện thông qua hình ảnh.  
 • Các yếu tố và nguyên lý trong nghệ thuật nhiếp ảnh. 
 • Kiến thức về lịch sử nghệ thuật nhiếp ảnh, các phong cách và nhiếp ảnh gia tiêu biểu ở Việt Nam và trên thế giới.  
 • Kỹ năng xác định phong cách nghệ thuật cá nhân qua ngôn ngữ của nhiếp ảnh. 

Mục tiêu chương trình

 • Phát triển k năng sử dụng màu sắc, ánh sáng, bố cục, đường nét, cảm giác bề mặt thị giác và lên ý tưởng nhiếp ảnh. 
 • Sử dụng các công cụ tư duy để hình thành và trình bày quá trình tư duy sáng tạo. 
 • Làm quen, rèn luyện và thành thạo k năng sử dụng máy ảnh và các thiết bị bổ trợ liên quan. 
 • Nắm rõ cách đánh giá các trang thiết bị trước khi sử dụng, cũng như hiểu rõ cách bảo quản các trang thiết bị trong và sau quá trình sử dụng. 
 • Phát triển sự tự tin, tư duy phản biện, khả năng quan sát làm việc nhóm. 
 • Nhận biết các lĩnh vực đa dạng bộ môn Nhiếp ảnh, kết nối nghệ thuật với cuộc sống hằng ngày, từ đó xác định được mục đích học nghệ thuật. 
 • Phân tích, cảm thụ tác phẩm của bản thân, bạn bè, các nhiếp ảnh gia và phong cách tiêu biểu ở Việt Nam và trên thế giới. 
img-art-10
Fill out my online form.

Sắp ra mắt