HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC GIỮA VCVAA VÀ VIỆN VĂN HOÁ NGHỆ THUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM (VICAS)

VCVAA tự hào là học viện tiêu chuẩn quốc tế hàng đầu có lộ trình học tập nghệ thuật thị giác chuyên sâu, được thiết kế riêng biệt cho thế hệ “Công dân toàn cầu, bản sắc Việt Nam” được sự đồng hành và tư vấn chuyên môn từ Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (VICAS).
Thành lập từ năm 1971 trải qua hơn 50 năm phát triển, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam (VICAS) là đơn vị sự nghiệp khoa học trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, phụ trách nghiên cứu, tư vấn chính sách và chiến lược, triển khai hoạt động khoa học về văn hóa, nghệ thuật.
Với sự cố vấn chuyên sâu từ VICAS, VCVAA tin rằng sẽ mang đến cho thế hệ trẻ Việt Nam một môi trường phát triển tư duy sáng tạo để thành công, có ý thức mạnh mẽ về giá trị bản thân, trân trọng văn hóa và có trách nhiệm với cộng đồng.

Bài viết liên quan

Fill out my online form.

Sắp ra mắt