ONLINE EDUCATION PROGRAMME: “EM!” – THE JOURNEY OF DISCOVERING ONESELF THROUGH ART

ONLINE EDUCATION PROGRAMME: “EM!” – THE JOURNEY OF DISCOVERING ONESELF THROUGH ART

Visual arts course with an online learning solution called “EM!” – A JOURNEY OF DISCOVERING ONESELF THROUGH ART, co-organised by STEAM for Vietnam and Vietnam Contemporary Visual Arts Academy – VCVAA is opening applications in the summer semester of 2022.

Aiming to bring art education opportunities to all Vietnamese children, the course is the perfect combination of #Art and #Technology, using modern online platforms to deliver vivid experiences to the children. The course does not require prior art experience, suitable for all ages and audiences, and recommended for children aged 6 and up.

Chương trình hợp tác giữa VCVAA và STEAM for Vietnam được kỳ vọng sẽ góp phần vào việc phát triển các giải pháp học tập trực tuyến cho chương trình giáo dục nghệ thuật và quá trình chuyển đổi số của hệ thống giảng dạy tại Việt Nam.
🎈Xuyên suốt khóa học, những “họa sĩ nhí” sẽ được hướng dẫn các kiến thức nghệ thuật chuyên môn thú vị, cũng như được hoạt động tương tác trực tiếp với giáo viên và trợ giảng. Từ đó, các em sẽ có cơ hội khám phá tính cách và nuôi dưỡng cảm xúc của bản thân thông qua Nghệ thuật.

The cooperation programme between VCVAA and STEAM for Vietnam is expected to contribute to the development of online learning solutions for art education programmes and the digital transformation of the education system in Vietnam.

🎈Throughout the course, the “little painters” will be guided with interesting professional art knowledge, as well as interact directly with teachers and teaching assistants. From there, children will have the opportunity to discover their personality and nurture their emotions through Art.

Join VCVAA and STEAM for Vietnam to learn more about the course through the sharing of artist – educator Thanh Bui below!
⏰ Application opening time: June 1, 2022 – June 18, 2022 (Vietnam time)
👉 Register now at: https://steamforvietnam.org/courses
🔎 Course introduction information: https://tinyurl.com/S4V-ART001

Sự kiện khác

Fill out my online form.
Fill out my online form.

Sắp ra mắt