Flagship programs

Register now

SIGN UP FOR EXPERIENCE SESSION NOW

Diverse programs

Flagship programs

VCVAA students will be exposed to a diverse, exciting, and open environment with many interactive opportunities where children can connect with friends, teachers, and the community thanks to an international standard curriculum combined with lessons that honor national culture and values.

Diverse programs

Flagship programs

VCVAA students will be exposed to a diverse, exciting, and open environment with many interactive opportunities where children can connect with friends, teachers, and the community thanks to an international standard curriculum combined with lessons that honor national culture and values.

Khám Phá
Trải nghiệm
Nền tảng
Nâng cao
Phát triển năng lực
nghề nghiệp chuyên sâu
Vẽ
Hội họa
Thiết kế thời trang
Nhiếp ảnh
Tạo hình 3D
Thiết Kế Kỹ Thuật Số
Chương trình theo
độ tuổi

VCVAA cung cấp toàn bộ chương trình học trong mạng lưới hệ thống K-12 đạt chuẩn quốc tế. Với 4 cấp độ được nghiên cứu và hình thành theo nhu cầu phát triển tư duy sáng tạo của học viên theo độ tuổi.

Fill out my online form.
Fill out my online form.

Sắp ra mắt