IN SCHOOL PROGRAMS

Register now

SIGN UP FOR EXPERIENCE SESSION NOW
IN SCHOOL PROGRAMS

INTEGRATED PROGRAMS

EXTRACURRICULAR PROGRAMS

PROGRAMS FOR ON - DEMAND EXPERIENCE

CHƯƠNG TRÌNH TÍCH HỢP

Chương trình Tích hợp của VCVAA được phát triển dựa trên yêu cầu thực tế từ chương trình học chính khóa của các trường. VCVAA chú trọng việc sử dụng Nghệ thuật Thị giác như một công cụ để học viên quan sát và tìm hiểu về các chủ đề về tự nhiên, con người, lịch sử, văn hóa và xã hội, giúp học viên phát triển tư duy sáng tạo. Thông qua quá trình học tập, học viên sẽ hiểu được cách thể hiện bản sắc cá nhân, kết nối cộng đồng và thế giới xung quanh mình.

Thông qua quá rình học tập, học viên sẽ tìm hiểu được cách thể hiện bản sắc cá nhân, kết nối cộng đồng và thế giới xung quanh mình.
+ Thiết kế trên yêu cầu thực tế của nhà trường
+ Ứng dụng kiến thức các môn khác
+ Khuyến khích theo đuổi đam mê
+ Phát triển kỹ năng mới

CHƯƠNG TRÌNH NGOẠI KHÓA

Các chương trình học Ngoại khoá của VCVAA được thiết kế để mang lại cho học viên những bài học và trải nghiệm theo định hướng cá nhân hoá. Những bài học với mục đích khuyến khích học viên theo đuổi đam mê cá nhân, ươm mầm sở thích, và phát triển các kỹ năng mới. Từ đó, học viên được tạo điều kiện để khám phá và phát huy tiềm năng của mình trong môi trường giáo dục hiện đại, đầy cảm hứng, cùng đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm đóng vai trò là người đồng hành trên hành trình học tập của học viên.
 
+ Phát triển kỹ năng mới
+ Ươm mầm sở thích

CHƯƠNG TRÌNH TRẢI NGHIỆM
THEO YÊU CẦU

Kéo dài từ 6 đến 8 tuần, chương trình Trải nghiệm theo yêu cầu cùng VCVAA là chương trình ngắn hạn được thiết kế riêng biệt theo yêu cầu của đối tác. Chương trình với giáo trình sinh động, các chủ đề phong phú, đi cùng với bộ nguyên vật liệu đa dạng, đội ngũ gíao viên nhiệt huyết, và các dự án đầy màu sắc, hứa hẹn mang đến cho học viên một hành trình khám phá bản thân đầy ý nghĩa, hấp dẫn và đáng nhớ cho các học viên.
 
+ Dự án nghệ thuật cá nhân
+ Nhiều niềm vui
+ Hoạt động phong phú
Fill out my online form.
Fill out my online form.

INTEGRATED PROGRAMS

The Integrated Program at VCVAA is created using genuine standards from the school’s core curriculum. In order to foster students’ creative thinking, VCVAA focuses on using visual arts as a tool for students to observe and learn about issues related to people, nature, history, culture, and society. create. Students will learn how to express their unique selves and interact with others in their neighborhood and the wider globe through their educational experiences.

Students will learn how to express their unique identities and interact with others in their community and the wider globe through their educational experiences.
+ Designed on the actual requirements of the school
+ Apply knowledge of other subjects
+ Encourage pursuit of passion
+ Develop new skills

EXTRACURRICULAR PROGRAMS

The extracurricular programs offered by VCVAA are aimed to provide each student with unique learning and experiences. Lessons are designed to inspire pupils to explore their own interests. Employers, fostering interests, and creating new competencies. From there, students are helped by a team of teachers to realize and develop their potential in a cutting-edge, motivating educational setting. Teachers with experience walk with students as they learn, help them acquire new abilities, and nurture their interests.
+ Develop new skills
+ Nurture interests

PROGRAMS FOR
ON-DEMAND EXPERIENCE

The On-Demand Experience program with VCVAA is a brief-term program that is especially tailored to the needs of the partners and lasts between 6 and 8 weeks. The program claims to take students on a voyage of discovery with its engaging curriculum, interesting topics, varied collection of materials, motivated teachers, and vibrant projects. pupils’ significant, interesting, and lasting self-discovery.

+ Individual art project
+ Lots of enjoyment
+ Extensive activities

Sắp ra mắt