CHƯƠNG TRÌNH TÍCH HỢP NGHỆ THUẬT THỊ GIÁC VCVAA TẠI TRƯỜNG HỌC

“Nghệ thuật” dần trở thành môn học thiết yếu đối với các trường học, VCVAA tiên phong là đơn vị phối hợp triển khai môn học tiềm năng này đến với Quý nhà trường thông qua: Chương trình tích hợp.
Đây là chương trình được VCVAA phát triển dựa trên nhu cầu thực tế từ chương trình học chính khóa của các trường. VCVAA chú trọng việc sử dụng Nghệ thuật Thị giác như một công cụ để học viên quan sát và tìm hiểu các chủ đề về tự nhiên, con người, lịch sử, văn hóa và xã hội, giúp học viên phát triển tư duy sáng tạo.
Chương trình học đợc xây dựng với định hướng:
– Thiết kế trên yêu cầu thực tế của nhà trường
– Ứng dụng kiến thức các môn khác
– Khuyến khích theo đuổi đam mê
– Phát triển kỹ năng mới
Thông qua quá rình học tập, học viên sẽ tìm hiểu được cách thể hiện bản sắc cá nhân, kết nối cộng đồng và thế giới xung quanh mình qua các hoạt động tơng tác. Qua đó, học viên được tạo điều kiện để khám phá và phát huy tiềm năng của mình trong môi trường giáo dục hiện đại, đầy cảm hứng cùng đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm đóng vai trò là người đồng hành trên hành trình học tập của học viên.

Bài viết liên quan

Fill out my online form.

Sắp ra mắt